سلام. شما شعر دوست داريد؟ ببينم شعر هم مي خونيد؟ امروز مي خوام براتون چند تا شعر بزارم كه اميدوارم خوشتون بياد. فقط بيايد ببينيد تا شعر ها رو بر نداشتند. خداحافظ.

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati